SUPERBET > Aktualności > Brak kategorii > Zadbajmy o kostkę wokół domu wiosną

Jak z tradycji wynika, wiosna to najlepszy okres na prace porządkowe wokół domu. Warto również zadbać o nawierzchnie wykonane z kostki brukowej, czy płyt tarasowych. Po usunięciu zanieczyszczeń powstałych podczas okresu zimowego, trzeba pomyśleć o odpowiedniej impregnacji produktów, aby zwiększyć ich funkcjonalność oraz przedłużyć żywotność. Należy pamiętać, że impregnację należy wykonywać na wyrobach czystych w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Na rynku istnieje wiele produktów, które mogą być wykorzystywane do zabezpieczania nawierzchni. Podczas zakupu tych środków należy poprosić sprzedawcę o Kartę Charakterystyki produktu, gdzie Producent w szczegółowy sposób określa w jaki sposób ma być użyty produkt. Należy pamiętać, że użycie środka do impregnacji niezgodnie z ww. instrukcją, może spowodować trwałe uszkodzenie wyrobu betonowego, a to z kolei wpływa na walory nie tylko estetyczne, ale również może wpłynąć w sposób znaczący na walory funkcjonalne.