Strategia

Misja firmy
Upiększamy świat oferując polskie produkty o najwyższej światowej jakości.

Wizja firmy
Jesteśmy liderem na regionalnym rynku kostki brukowej,
firmą przyjazna człowiekowi i środowisku naturalnemu.

Strategiczny cel firmy
Chcemy umacniać swoją pozycję lidera poprzez:

  • wdrażanie innowacji technologicznych, procesowych i produktowych poprawiając jakość wyrobów, efektywność i warunki pracy oraz wpływ na środowisko naturalne
  • zarządzanie firmą poprzez wartości, rozwijanie kompetencji pracowników i korzystanie z ich doświadczeń w rozwijaniu firmy
  • budowanie zaufania i lojalności Klientów.
Russia